Bụi phấn (midi)

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0936984688

Bụi phấn (midi)

2547992

Bụi phấn (midi)

0368***940

Bụi phấn (midi)