Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Buồn thì cứ khóc đi

Địa điểm: Mac Plaza Hà Đông (HN), số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0947***196

Buồn thì cứ khóc đi

3155576

Buồn thì cứ khóc đi

0373***901

Buồn thì cứ khóc đi