Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Buông

Địa điểm: Vincom Lê Thánh Tôn Nha trang, 44-46 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.