Cả một trời thương nhớ

Địa điểm: Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ms Hiền

Cả một trời thương nhớ

0947***295

Cả một trời thương nhớ

Cả một trời thương nhớ