CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - NOO PHƯỚC THỊNH | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT COVER TONE NAM | LIVE CONCERT HOA

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***474

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - NOO PHƯỚC THỊNH | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT COVER TONE NAM | LIVE CONCERT HOA

0935612025

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - NOO PHƯỚC THỊNH | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT COVER TONE NAM | LIVE CONCERT HOA

0584654856

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - NOO PHƯỚC THỊNH | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT COVER TONE NAM | LIVE CONCERT HOA