Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cafe, Thuốc Lá & Những Ngày Vui | KARAOKE

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trần Nguyễn Quang Ngân

Cafe, Thuốc Lá & Những Ngày Vui | KARAOKE

hhh

Cafe, Thuốc Lá & Những Ngày Vui | KARAOKE

2918741

Cafe, Thuốc Lá & Những Ngày Vui | KARAOKE