Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162244

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

3162173

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

3160973

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao