Cảm ơn người đã rời xa tôi

Địa điểm: Mac Plaza Hà Đông (HN), số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0962***738

Cảm ơn người đã rời xa tôi

0969***612

Cảm ơn người đã rời xa tôi

0986***699

Cảm ơn người đã rời xa tôi