Cám ơn tình yêu

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lili

Cám ơn tình yêu

Nguyễn Đức Huy

Cám ơn tình yêu

Nguyễn Tất Nam

Cám ơn tình yêu