Cánh Bướm Trong Mưa [雨蝶] - Lý Dực Quân [李翊君] Tone Nữ [女版] (Karaoke - KTV)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0397***536

Cánh Bướm Trong Mưa [雨蝶] - Lý Dực Quân [李翊君] Tone Nữ [女版] (Karaoke - KTV)

Nguyễn Minh Quân

Cánh Bướm Trong Mưa [雨蝶] - Lý Dực Quân [李翊君] Tone Nữ [女版] (Karaoke - KTV)

Nguyễn Minh Quân

Cánh Bướm Trong Mưa [雨蝶] - Lý Dực Quân [李翊君] Tone Nữ [女版] (Karaoke - KTV)