Cánh hồng phai

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 02/11/2019

Mã số bình chọn: 6 (56 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0988***049

Cánh hồng phai

0168***5515

Cánh hồng phai

0121***1289

Cánh hồng phai