Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh Hồng Phai - Karaoke - Tone Nữ - Nhạc Sống - gia huy beat

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165212

Cánh Hồng Phai - Karaoke - Tone Nữ - Nhạc Sống - gia huy beat

3165182

Cánh Hồng Phai - Karaoke - Tone Nữ - Nhạc Sống - gia huy beat

3165114

Cánh Hồng Phai - Karaoke - Tone Nữ - Nhạc Sống - gia huy beat