Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0787***019

[KARAOKE] Tâm Tư Em Giấu - Wendy Thảo