Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***812

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

0787***606

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn

0909***193

Cánh hồng phai - Trấn Thành karaoke HD - Beat chuẩn