Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Câu Chuyện Đầu Năm || KARAOKE HD || Beat Chuẩn

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0766***569

Câu Chuyện Đầu Năm || KARAOKE HD || Beat Chuẩn

0354***939

Câu Chuyện Đầu Năm || KARAOKE HD || Beat Chuẩn

1776560

Câu Chuyện Đầu Năm || KARAOKE HD || Beat Chuẩn