Cây Cầu Dừa Tone Nữ Cha Cha Nhạc Sống Hoài Phong Kara ✔

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 07/10/2019

Mã số bình chọn: 4 (330 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.