Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Cây Đàn Sinh Viên Karaoke - Mỹ Tâm || Beat Chuẩn

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3136259

Cây Đàn Sinh Viên Karaoke - Mỹ Tâm || Beat Chuẩn

User 4128811

Cây Đàn Sinh Viên Karaoke - Mỹ Tâm || Beat Chuẩn

0818***715

Cây Đàn Sinh Viên Karaoke - Mỹ Tâm || Beat Chuẩn