Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chắc anh có yêu em

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ha Ngoc Son

Chắc anh có yêu em

0395***908

Chắc anh có yêu em

0904***193

Chắc anh có yêu em