Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Đăng

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

0936***965

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Thinh nguyen

Chạm khẽ tim anh một chút thôi