Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2547423

Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV

2544956

Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV

2540961

Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV