Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chân Tình Karaoke | Tone Nam - Nhạc Sống Thanh Ngân

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2931967

Chân Tình Karaoke | Tone Nam - Nhạc Sống Thanh Ngân

0379***812

Chân Tình Karaoke | Tone Nam - Nhạc Sống Thanh Ngân

User 3903742

Chân Tình Karaoke | Tone Nam - Nhạc Sống Thanh Ngân