Chẳng ai hiểu về tình yêu

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tú Cai

Chẳng ai hiểu về tình yêu

1710573

Chẳng ai hiểu về tình yêu

0986***463

Chẳng ai hiểu về tình yêu