Chẳng thể tìm được em

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Chính Chu

Chẳng thể tìm được em

0867***154

Chẳng thể tìm được em

0389***390

Chẳng thể tìm được em