Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chạy Khỏi Thế Giới Này - Da LAB ft. Phương Ly | Karaoke | Beat Chuẩn

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3932245

Chạy Khỏi Thế Giới Này - Da LAB ft. Phương Ly | Karaoke | Beat Chuẩn

2931802

Chạy Khỏi Thế Giới Này - Da LAB ft. Phương Ly | Karaoke | Beat Chuẩn

2928851

Chạy Khỏi Thế Giới Này - Da LAB ft. Phương Ly | Karaoke | Beat Chuẩn