Chỉ còn những mùa nhớ

Địa điểm: MegaMarket An Phú HCM, TP, Khu B, Khu đô thị mới, Khu đô thị An Phú An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0976***283

Chỉ còn những mùa nhớ

Vẹt Hongkong

Chỉ còn những mùa nhớ

0364***488

Chỉ còn những mùa nhớ