Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm [karaoke- Full HD]

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0902***376

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm [karaoke- Full HD]

0917***811

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm [karaoke- Full HD]

0389***959

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm [karaoke- Full HD]