Chỉ còn (nuối tiếc) những mùa nhớ

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0911***365

Chỉ còn (nuối tiếc) những mùa nhớ

Nguyễn Đình Huân

Chỉ còn (nuối tiếc) những mùa nhớ

0913***973

Chỉ còn (nuối tiếc) những mùa nhớ