Chỉ là tình cờ

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1951501

Chỉ là tình cờ

Vi

Chỉ là tình cờ

0968***254

Chỉ là tình cờ