Chỉ là tình cờ

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2501650

Chỉ là tình cờ

Đỗ Hiếu

Chỉ là tình cờ

0916***000

Chỉ là tình cờ