Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiếc khăn gió ấm

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Việt Hải

Chiếc khăn gió ấm

0388***704

Chiếc khăn gió ấm

0961***163

Chiếc khăn gió ấm