Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiếc Khăn Gió Ấm - (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938827

Chiếc Khăn Gió Ấm - (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

0965***465

Chiếc Khăn Gió Ấm - (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

0916***869

Chiếc Khăn Gió Ấm - (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV