Chiều cuối tuần

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

An Yên

Chiều cuối tuần

Quynh Giao

Chiều cuối tuần

1718741

Chiều cuối tuần

Các bản thu gần đây