Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chiều nay không có mưa bay

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nheyy

Chiều nay không có mưa bay

0352***747

Chiều nay không có mưa bay

0357***196

Chiều nay không có mưa bay