Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chillies - Có em đời bỗng vui | Karaoke

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0826***209

[Karaoke] Có em đời bỗng vui - Chillies

0788030564

[Karaoke] Có em đời bỗng vui - Chillies

2867704

[Karaoke] Có em đời bỗng vui - Chillies