Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Mascara - Chillies

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2879690

[Karaoke] Mascara - Chillies

Huong Ly

[Karaoke] Mascara - Chillies

2875917

[Karaoke] Mascara - Chillies