Cho anh thêm 1 phút

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2561812

Cho anh thêm 1 phút

0379***096

Cho anh thêm 1 phút

2561162

Cho anh thêm 1 phút