Cho nhau lối đi riêng

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***429

Cho nhau lối đi riêng

0935***399

Cho nhau lối đi riêng

0938***880

Cho nhau lối đi riêng