Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chưa bao giờ

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ly Nguyễn

Chưa bao giờ

0981***516

Chưa bao giờ

0983***510

Chưa bao giờ