Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chưa bao giờ mẹ kể

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0965***579

Chưa bao giờ mẹ kể

0704***352

Chưa bao giờ mẹ kể

0366***282

Chưa bao giờ mẹ kể