Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chưa Bao Giờ - Nam Em Cover | Sáng Tác : Việt Anh

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2927468

Chưa Bao Giờ - Nam Em Cover | Sáng Tác : Việt Anh

2901450

Chưa Bao Giờ - Nam Em Cover | Sáng Tác : Việt Anh

2900535

Chưa Bao Giờ - Nam Em Cover | Sáng Tác : Việt Anh