Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke | Hà Nhi | Tone Nữ

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2796480

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke | Hà Nhi | Tone Nữ

2724450

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke | Hà Nhi | Tone Nữ

2721484

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke | Hà Nhi | Tone Nữ