Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE

Địa điểm: Bình Dương Square, 1 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0909***357

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )

0369***225

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )

2938878

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )