CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vũ quốc huy

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )

2610322

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )

0867***651

CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ | HÀ NHI x HỨA KIM TUYỀN | KARAOKE ( LIVE )