Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke - Acoustic (Hà Nhi x Hứa Kim Tuyền) - Tone Nữ - E

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Ly

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke - Acoustic (Hà Nhi x Hứa Kim Tuyền) - Tone Nữ - E

2589907

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke - Acoustic (Hà Nhi x Hứa Kim Tuyền) - Tone Nữ - E

2589314

Chưa Quên Người Yêu Cũ Karaoke - Acoustic (Hà Nhi x Hứa Kim Tuyền) - Tone Nữ - E