Chúng ta dừng lại ở đây thôi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0705***798

Chúng ta dừng lại ở đây thôi

0708***364

Chúng ta dừng lại ở đây thôi

2533377

Chúng ta dừng lại ở đây thôi