Chuyện như chưa bắt đầu

Địa điểm: Vincom Plaza Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huuthinhh

Chuyện như chưa bắt đầu

Huuthinhh

Chuyện như chưa bắt đầu

Huuthinhh

Chuyện như chưa bắt đầu

Các bản thu gần đây