Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Chuyện như chưa bắt đầu

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 05/12/2018

Mã số bình chọn: 2 (514 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Plaza Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.