Chuyện tình nhà thơ

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngân Anh

Chuyện tình nhà thơ

Chuyện tình nhà thơ

0936***841

Chuyện tình nhà thơ