Có chàng trai viết lên cây

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 21/01/2020

Mã số bình chọn: 18 (2 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0348***357

Có chàng trai viết lên cây

0981***010

Có chàng trai viết lên cây

0971***185

Có chàng trai viết lên cây