Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3935051

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

2934998

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

2932486

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc