Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165027

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

0948***299

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc

User 4161405

Có chàng trai viết lên cây Karaoke - OST Mắt Biếc