Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn Karaoke | Út Nhị Cover x Tone Nữ

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2505824

Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn Karaoke | Út Nhị Cover x Tone Nữ

2469132

Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn Karaoke | Út Nhị Cover x Tone Nữ

0977***111

Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn Karaoke | Út Nhị Cover x Tone Nữ